Z uwagi na fakt, iż wezwanie to nieodłączny element związany z prowadzeniem działalności gospodarczej, w związku z dzisiejszą tematyką „CZWARTKI Z RODO” odniesiemy się do kwestii wezwania w kontekście RODO i tego czy dane osobowe przetwarzane w wezwaniu do zapłaty mieszczą się w zakresie przetwarzania danych niezbędnych do wykonania umowy.

Zgodnie z art. 6 RODO przetwarzanie jest zgodne z prawem wyłącznie w przypadkach i w takim zakresie, w jakim  spełniony jest co najmniej jeden z wymienionych w nim warunków np.

  1. osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych w jednym lub większej liczbie określonych celów;
  2. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą,
  3. przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią.

W ocenie Grupy Roboczej Artykułu 29 przetwarzane przez Ciebie podstawowe dane takie jak nazwisko i adres w odniesieniu do zaległych zobowiązań powinny być uważane za objęte zakresem przetwarzania danych  niezbędnym do wykonania umowy.

Jednakże w przypadku gdy Twoje wezwanie do zapłaty okaże się nieskuteczne i będziesz musiała skorzystać z pomocy profesjonalnego pełnomocnika np. radcy prawnego wówczas  mamy do czynienia  nie z przetwarzaniem danych  niezbędnym do wykonania umowy a inną podstawą przetwarzania danych opartą na art. 6 ust. 1 lit. f RODO, czyli do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią .

Zatem przetwarzanie danych w obydwóch wyżej wymienionych przypadkach w ocenie Grupy Roboczej Artykułu 29 jest zgodne z prawem w myśl artykułu 6 RODO, przy czym mamy do czynienia z innymi podstawami przetwarzania.