FAQ

co to znaczy przetwarzać dane osobowe?

Przetwarzanie to jakakolwiek działanie z użyciem danych osobowych, a więc: zbieranie (np. spis emaili do wysyłania newslettera), utrwalanie (np. wydruk), przechowywanie (np. w bazie danych), jakichkolwiek danych danych osobowych (imienia, nazwiska, emaila, telefonu, adresu lub innych danych).

czy adres email to dane osobowe?

Adres email zalicza się do danych osobowych tylko wtedy, jeśli można ustalić tożsamość jego posiadacza. A więc jeśli w adresie email znajduje się imię i nazwisko, lub pierwsza litera imienia i nazwisko to teoretycznie można zidentyfikować nadawcę. I wtedy taki adres traktujemy jako dane osobowe.

Ale jeśli w adresie jest abstrakcyjne słowo (np. kroliczek8@……) wtedy takiego adresu nie zaliczamy do danych osobowych i nie musimy nigdzie zgłaszać jego przetwarzania.

czy zgoda na przesyłanie newslettera jest potrzebna?

TAK. Jeśli chcesz rozsyłać newsletter do swoich czytelników i potencjalnych klientów musisz uzyskać od nich na to zgodę. Rozsyłanie newslettera i innych informacji handlowych bez jasno wyrażonej zgody (np. przez zaznaczenie checkboxa podczas pobierania darmowego produktu, lub zapis na stronie www) jest niezgodny z prawem.